Gebruik van de cookies
Door het bezoeken van deze site aanvaardt u het gebruik van Cookies die het mogelijk maken advertenties op maat aan te bieden, bezoek statistieken bij te houden en het delen van informatie op sociale media vergemakkelijken. Voor meer informatie en om de cookies in te stellen, klik hier!
Close X

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Helenarubinstein.com/be/nl

VOORWOORDDeze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn overeengekomen tussen enerzijds L’Oréal, Belgilux NV, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 16.124.227,79 euro, ingeschreven in het RPR Brussel onder nummer 4403, met intracommunautair BTW-nummer: BE 0403.136.453, met maatschappelijke zetel : Keizer Karellaan 584 te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Brussel, België (hierna “de Verkoper”), en anderzijds de natuurlijke personen die een aankoop via de website http://www.helenarubinstein.com (hierna “de Site”) doen, hierna de “Consument” of “de Consumenten” genoemd.Ogone (hierna de “Online Payment Service Provider”), een vereenvoudigde vennootschap op aandelen (B.V.?) met kapitaal van 40.000 euro, 5 rue de Rochechouart, 75009 Parijs, ingeschreven in het Parijse Handelsregister met nummer 435.236.898, is verantwoordelijk voor de online betaalfunctie.De Site biedt cosmetische producten van het merk Helena Rubinstein (hierna de “Producten”) aan ter verkoop aan natuurlijke personen.Voor de toepassing van deze Algemene Verkoopvoorwaarden is overeengekomen dat de Consument en de Verkoper samen bekend zijn als de “partijen” en afzonderlijk als “de partij”.Producten door de Consument besteld via de Site worden uitsluitend geleverd in België, Luxemburg en Nederland. De Consument kan deze Algemene Verkoopvoorwaarden opslaan of printen, maar kan ze niet wijzigen. De raadpleging van de Site door de ConsumentConsument is verder onderworpen aan de voorwaarden voor het gebruik van de Site welke hij/zij zonder voorbehoud aanvaard en welke in dit documenthier uiteengezet zijn. De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
ARTIKEL 1: DOELHet doel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden Verkoopvoorwaarden is om de verkoopmodaliteiten te definiëren voor de Producten aangeboden via de Site aan de Consument, evenals de rechten en plichten van de partijen die voortvloeien uit de online verkoop van de Producten enkel aangeboden via de Site. Deze bepalen alle fasen die nodig zijn om een bestelling te plaatsen, zoals beschreven in artikel 4 en betreffende deze bestelling tussen partijen. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen op deze Site, op alle bestellingen van Consumenten via deze Site en op alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen de Verkoper en de Consument.
ARTIKEL 2: INKOOPVOORWAARDENIedere ConsumentConsument welke die aankopen wenst te doen via de Site moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
• 16 jaar of ouder zijn
• een natuurlijk persoon zijn
• volledige rechtsbekwaam zijn.

Door het bestellen van een Product via de Site, wordt de Consument geacht deze Algemene Verkoopvoorwaarden volledig gelezen en aanvaard te hebben. Deze aanvaarding is op geen enkele wijze afhankelijk van een handgeschreven handtekening van de Consument. Wijzigingen en aanvullingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn slechts geldig indien beide partijen dit schriftelijk overeengekomen zijn. De Producten zijn uitsluitend bedoeld voor het persoonlijk gebruik van de Consument en niet voor gebruik door de Consument in enige commerciële activiteit. De Consument moet er dan ook rekening mee houden dat een individuele gebruiker maximaal drie (3) Producten van dezelfde referentie per maand kan bestellen en tot een grens van duizend (1.000) euro inclusief BTW per bestelling. Als een bestelling hoger is dan het hierboven vermelde nummer en/of bedrag, wordt deze nietig geacht.
ARTIKEL 3: PRODUCTEN
3.1. BESCHRIJVING VAN DE PRODUCTEN

De Site presenteert de Producten die ter verkoop worden aangeboden en de beschrijvingen van deze, opgenomen in product datasheets.

De Verkoper zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de kleuren en vormen van de Producten getoond in foto's op de Site trouw zijn aan de originele Producten. De contractuele verplichtingen zijn echter niet van toepassing op de foto's van de Producten.

3.2. BESCHIKBAARHEID

3.2.1. De Producten welke door de Verkoper te koop worden aangeboden zoals aangegeven op de Site zijn op de dag van het bekijken van de Site door de Consument, onder voorbehoud van voorradigheid en onder de voorwaarden bepaald in het voorwoord en artikel 2, verder onderhevig aan de volgende beperkingen: Door vervoersbeperkingen, worden spuitbussen niet verkocht en zijn producten die alcohol bevatten (parfums) beperkt tot een volume van 200 ml per verzending.

3.2.2. Als een Product niet beschikbaar is, zal de Consument zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden via e-mail van de gedeeltelijke levering van een bestelling of van de annulering van de bestelling door de Klantenservice van de verkopende partij. Deze informatie kan worden verstrekt aan de Consument:
• Tijdens het aanmaken van de bestelling: een venster wordt weergegeven dat het gewenste Product tijdelijk niet beschikbaar is.
• Of, na de aanvaarding van de bestelling en vóór levering van de bestelling.

De ConsumentConsument zal dan binnen 48 werkuren (met uitzondering uitsluiting dus van weekendens en feestdagen) de bestelling of de verzending op grond van specifieke omstandigheden (gedeeltelijke levering) kunnen annuleren, door contact met de Klantenservice op te nemen via de Contact pagina. Na deze periode van 48 uur, en indien de Consument geen verzoek heeft ingediend bij de Klantenservice, zal de gedeeltelijke bestelling verzonden en afgeleverd worden bij de Consument onderhevig aan de standaard verzendkosten.

Indien de bankrekening van de Consument reeds werd gedebiteerd op het ogenblik dat de hierboven vermelde informatie naar de Consument wordt verzonden, gaat de Verkoper akkoord met het zo spoedig mogelijk vergoeden van de prijs van het onbeschikbare Product(en) door overschrijving van dit bedrag ten gunste van de rekening die door de Consument werd gebruikt bij het plaatsen van de bestelling.

Als wordt vastgesteld dat een Product niet beschikbaar is nadat de bestelling werd geaccepteerd en indien de Consument verzoekt om annulering van een deel of de gehele bestelling, gaat de Verkoper akkoord met de terugbetaling van alle door de Consument betaalde bedragen binnen veertien (14) dagen na de laatste debitering.


3.3. PRIJZEN

3.3.1. De prijzen voor alle Producten worden vermeld in euro's (€). De geldende prijzen zijn die vermeld op de Site op het ogenblik dat de Consument de bestelling plaatst, met uitzondering van typefouten.

Deze prijzen zijn inclusief belastingen en BTW tegen de koersen geldend op de dag van de bestelling. Als uitzondering hierop, zullen de kosten en rechten verbonden aan het vervoer van het Product of de Producten specifiek worden vermeld in de samenvatting en de orderbevestiging per e-mail, en worden toegevoegd bovenop de totale prijs van de bestelling. De prijs gefactureerd aan de Consument is de prijs vermeld in de samenvatting en de orderbevestiging per e-mail, inclusief alle belastingen, heffingen en kosten.

De prijzen zijn onderworpen aan de Belgische BTW en iedere verandering in shet wettelijk tarief van deze BTW zal worden doorgerekend in de prijs van de Producten op de Site, met ingang van de datum zoals vermeld in de desbetreffende officiële aankondiging.

Als de Consument gebruik maakt van een betaalkaart gekoppeld aan een rekening buiten de eurozone kan de Consument kosten worden aangerekend voor het wisselen van valuta en de commissies van zijn/haar bank, en zal deze verantwoordelijk zijn voor het betalen van dergelijke kosten.

3.3.2. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Deze veranderingen zullen echter niet van toepassing zijn op bestellingen die werden aanvaard voor de inwerkingtreding van deze wijzigingen, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde Producten.
ARTIKEL 4: BESTELLEN4.1. BESTELPROCES

Om een bestelling te plaatsen, moet de Consument eerst verbinding maken met de internet Site http://www.helenarubinstein.com internet Site.

De Consument heeft dan de mogelijkheid om informatie over de verschillende Producten te vergaren die te koop zijn op de dag van het bezoek aan de Site en om Product(en) te kiezen door: (i)het zoeken binnen de verschillende productcategorieën, namelijk Beauty Care, LaClinic At Home, Make-up en Parfums, (ii) het invoeren van de productnaam in de sectie “Search”, (ii) het klikken op de Site pagina’s beschikbaar aan de onderkant van iedere pagina waarmee de Consument toegang heeft tot het gehele assortiment.

Het zoeken door de verschillende pagina's van de Site verplicht de Consument niet tot het plaatsen van een bestelling.

Als de Consument tijdens het surfen een bestelling wil plaatsen kan dit door te klikken op het “Add to Basket” pictogram welke naast ieder Product staat weergegeven.

Hierna, zal de Consument het aantal items in het winkelmandje naast het “Basket” icoon (in de rechterbovenhoek van het scherm) zien staan.

De Consument kan vervolgens verder winkelen of op de “Basket” knop klikken om het winkelmandje weer te geven, waarin alle items in volgorde staan, met aanduiding van het totaalbedrag inclusief transportkosten, de Product(en) die besteld zijn en de hoeveelheden. De Consument kan terugkeren naar deze bestelling, hier Producten aan toevoegen, wijzigen of de bestelling annuleren indien deze nog niet is bevestigd. Indien de Consument nog een ander Product of Producten wil selecteren, klikt hij/zij simpelweg op de “Continue shopping” knop, waarbij de eerder geselecteerde Producten worden weerhouden in de “Basket” sectie. De Consument kan op ieder moment tijdens het bestelproces - dat is tot aan de daadwerkelijke betaling onder de voorwaarden omschreven in artikel 4 -, terugkeren naar de bestelling en hier Producten aan toevoegen, wijzigen en annuleren totdat de bestelling is ingediend.

Zodra de Consument klaar is met zijn selectie kan deze bestellen door te klikken op het “Basket” icoon (in de rechterbovenhoek van het scherm) om de winkelmand weer te geven, en hierna op "Submit Order" te klikken. Dan zal een nieuwe internet pagina openen met het verzoek aan de Consument:
• Ofwel om zijn/haar login (e-mailadres) en wachtwoord in te vullen, indien de Consument al is geregistreerd op de Site
• Of, om een formulier in te vullen met gegevens van persoonlijke aard met de volgende verplichte velden: naam, voornaam, e-mail adres, factuuradres, leveringsadres (adres waar de Producten naar toe kunnen tijdens werkuren van maandag tot en met vrijdag), en telefoon nummer.

De Consument stemt ermee in het formulier naar waarheid in te vullen. De Consument stemt ermee in dat de gegevens welke zijn doorgestuurd naar de Verkoper en opgeslagen wordt op de informatiesystemen van de Verkoper accuraat is en het bewijs is van zijn/haar identiteit.

Bij het indienen van zijn/haar gegevens, is de Consument op de hoogte van de verzendkosten.

Na bevestiging zal een samenvatting van de bestelling getoond worden op het scherm met alle details met betrekking tot de bestelling, namelijk de soort, hoeveelheid en prijs van het Product of de Producten, de totale kosten (inclusief verzendkosten en verpakking kosten) van de bestelling, de klantdetails, het leveringsadres en het factuuradres.

Na het bekijken van de hierboven beschreven status van de bestelling, zal de Consument worden gevraagd:
• Om op de “Make payment” knop te klikken om te betalen voor de bestelling, met inachtneming van de voorwaarden van artikel 5 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden;
• Of om op de “Amend basket” knop te klikken om de details van de bestelling en/of de informatie met betrekking tot zijn/haar persoonlijke gegevens te wijzigen.

Door te klikken op de "Make payment"-knop tijdens het bestelproces moet de Consument in de eerste plaats deze Algemene Verkoopvoorwaarden, hebben gelezen, en daarna een vakje aanvinken naast de stelling "Ik heb de Algemene Verkoopvoorwaarden”.

Once these Algemene Verkoopvoorwaarden gelezen en stem hiermee zonder voorbehoud in.

Zodra deze Algemene Verkoopvoorwaarden gelezen en geaccepteerd zijn en de bestelling bevestigd werd, opent een speciale internet pagina voor de betaling van de bestelling.

De Consument moet dan betalen voor zijn/haar bestelling

De gegevens ingevoerd door de Verkoper zijn het bewijs van alle transacties tussen de Verkoper en de Consument.

4.2. BEVESTIGING VAN DE ORDER

4.2.1. Zodra de bestelling is bevestigd en de betaling ingediend, zoals beschreven in artikel 5 hieronder (invoeren van bankbetaalkaarten, de vervaldatum en in een voorkomend geval, de kaart security code), wordt de samenvatting van de bestelling weergegeven die door de Consument kan worden afgedrukt en opgeslagen en waarin . Tevens de referenties van de bestelling worden weergegeven.

De Consument wordt ook op de hoogte gesteld dat er zo spoedig mogelijk door de Verkoper een bestellingbevestiging wordt verzonden via e-mail naar het e-mailadres dat door de Consument is opgegeven.

Deze bestellingbevestiging per e-mail verstuurd door de Verkoper, bevat de volgende informatie:
• Het ordernummer gegenereerd door de Verkoper tijdens het bestelproces door de Consument;
• De samenvatting van de bestelling (beschrijving van het bestelde Product(en), hoeveelheid, prijzen);
• De totale kosten van de bestelling, inclusief alle belastingen;
• Verzendkosten en verpakkingskosten;
• Bevestiging van de betaling.

4.2.2. De Verkoper behoudt de eigendom van het bestelde Product of Producten tot de volledige factuur en de eventuele extra kosten, inclusief verzendkosten en verpakking. Als er een probleem is met de betaling verbindt de Consummenter zich toe om de ontvangen Producten aan de Verkoper terug te sturen op eerste verzoek.

4.2.3. Om de Verkoper te beschermen tegen fraude door frauduleuze exploitanten, en in het geval dat de Verkoper of de Online Payment Service Provider het vermoeden heeft dat binnen een bestelling sprake kan zijn van fraude, behouden zij het recht om aanvullende bewijsstukken van de Consument te vragen (met name het bewijs van verblijf en betalingen in de naam van de Consument, een kopie van de identiteitskaart en een kopie van de betaalkaart van de Consument) om te kunnen controleren of er geen fraude in het spel is.

Indien de Consument niet binnen vijftien (15) dagen reageert na toezending van dit verzoek door de Verkoper of de Online Payment Service Provider, wordt de bestelling geannuleerd en zal de Verkoper het betaalde bedrag welke is afgeschreven tijdens het bestelproces terugstorten op de in rekening gebrachte betaalrekening.

4.3. BEWIJS VAN DE ORDER

Als een algemene regel is hierbij overeengekomen dat de e-mails tussen de Verkoper en Consument als bewijs kunnen dienen tussen partijen, net als de automatische login systemen die gebruikt zijn op de Site, met name voor de aard en datum van de bestelling.

De Consument kan toegang krijgen tot het elektronische contract overeengekomen tussen de Consument en de Verkoper. Hiervoor kan de ConsumentConsument contact opnemen met de Klantenservice (op de Contact pagina) waarna de Consument alle benodigde details aanlevert, in het bijzonder het referentienummer van de bestelling order en zijn de gegevens van de Consument.
ARTIKEL 5: BETALING5.1. Betaling dient onmiddellijk te worden gedaan via internet op het moment van de bestelling, in euro's, en alleen middels bankbetaalkaart (debet, Visa, MasterCard), met uitsluiting van ieder ander betaalmiddel. De Consument zal zijn/haar kaartnummer, de betreffende vervaldatum, de naam van de kaarthouder en de beveiligingscode van de kaart invoeren.

5.2. De Verkoper behoudt zich het recht voor om iedere bestelling of levering te weigeren in het geval dat de maxima zoals vermeld in artikel 2 worden overschreden, in het geval dat er een lopend geschil met de Consument is, in het geval dat de Consument niet (geheel of gedeeltelijk) heeft betaald voor een eerdere bestelling of in het geval dat de toestemming voor betaling door de betaalkaart geheel of gedeeltelijke niet-betaling.

5.3. De Consument verzekert de Verkoper dat hij/zij de benodigde toestemming voor het gebruik van de gekozen betaalmiddelen voor het indienen van de bestelling heeft. Als de bancaire organisatie autorisatie weigert, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de Consument op de hoogte gesteld via e-mail.

5.4. De Verkoper maakt gebruik van een beveiligd SIPS betalingsmiddel en garandeert de Consument dat hij geen toegang heeft tot vertrouwelijke informatie met betrekking tot de wijze van betaling welke gebruikt is bij betaling voor de bestelling. Deze informatie wordt alleen behouden door de bank van de Verkoper.

Dit is de reden waarom de bankgegevens van de Consument gevraagd worden voor iedere volgende bestelling via de Site.

ARTICLE 6 : LIVRAISON ET RECEPTIONDe bestelde Producten worden enkel geleverd in België en Nederland.

6.1. WIJZE VAN LEVERING

Zodra de bestelling is klaargezet zal deze worden verzonden naar het postadres ingevoerd door de Consument bij het plaatsen van de bestelling.

De Consument kan de bestelling via de Site volgen door te klikken op de "My Account" optie waarna zijn/haar e-mailadres en wachtwoord ingevoerd moet worden zoals gebruikt tijdens de bestelling.

De bestelde Producten zoals gespecificeerd door de Consument worden geleverd op het leveringsadres vermeld op de leveringsbon.

De Producten worden geleverd door UPS. Indien de Consument afwezig is laat UPS op het adres van de Consument een bericht achter van poging tot aflevering. De Consument moet vervolgens contact opnemen met UPS om een nieuwe leverdatum overeen te komen. Indien de Consument geen contact opneemt met UPS zal deze nog twee afleverpogingen doen op tijden en data besloten door UPS.

De Consument wordt geïnformeerd dat ieder pakket door UPS gedurende een periode van tien (10) dagen na de eerste leveringspoging wordt bijgehouden.

Als UPS niet in staat is om de bestelling binnen 30 dagen aan de Consument te leveren omdat de Consument afwezig is op het moment van de pogingen tot levering en/of nalatig is contact met UPS op te nemen om een nieuwe leverdatum overeen te komen, heeft de Consument niet het recht om de bestelling te annuleren op grond van het hierna bepaalde artikel 6.3.6.2. LEVERINGSTERMIJN

De termijn voor de verwerking van de bestelling is maximaal een (1) werkdag.

De Producten worden verzonden via UPS dewelke gebonden is aan de volgende afleveringstermijn:
• Standaard levering: 2 tot 5 werkdagen.

• Zon-en feestdagen worden niet inbegrepen als werkdagen.

De bestelling wordt in ieder geval voldaan binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de dag volgende op die waarop de Consument de bestelling heeft ingediend, mits onderworpen aan volledige betaling van de prijs.

Indien de levering niet voldaan is op het einde van deze termijn kan de Consument de bestelling annuleren, overeenkom stig de voorwaarden van het hierna bepaalde artikel 6.3. Het geld betaald door de Consument wordt dan terugbetaald met uitsluiting van enige andere vergoeding.

6.3. NIET TIJDIGE LEVERING

Als de maximale levertijd van dertig (30) dagen is overschreden en het bestelde Product of de Producten nog niet zijn verzonden, kan de Consument zijn/haar recht uit oefenen om de bestelling te annuleren door contact op te nemen met de Klantenservice via de Contact pagina.

Bij uitoefening van het recht van opzegging, maakt de Verkoper zo spoedig mogelijk een terugbetaling aan de bankbetaalkaart welke gedebiteerd werd bij de bestelling, met uitsluiting van enige andere vergoeding.

In het geval van een gedeeltelijke levering, kan dit een aantal leveringen omvatten waarbij het recht van opzegging alleen geldt voor het deel van de bestelling welke nog niet geleverd is.

De Klantenservice moet zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld door de Consument bij een vertraging van de levering door te gaan naar de Contact pagina, om de Verkoper in staat te stellen aanvragen te doen bij UPS. De Consument moet zich ervan bewust zijn dat de duur van een dergelijke aanvraag op voorhand niet kan worden vastgesteld en deze een relatief lange tijd in beslag kan nemen aangezien de Verkoper geen controle heeft over de behandeling van de aanvraag.

Als het pakket gevonden wordt tijdens de aanvraag zal deze onmiddellijk worden doorgestuurd naar het afleveradres zoals vermeld op de leveringsbon.

Echter, als het onderzoek uitwijst dat het pakket met het Product of de Producten verloren is gegaan, dan zal de Verkoper op zijn kosten een nieuw pakket met het Product of de Producten aan de Consument doen toekomen of, indien niet meer beschikbaar, de Consument terugbetalen op de bankrekening waar het betaalde bedrag van is afgeschreven tijdens het bestelproces, in overeenstemming met deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

6.4. ONTVANGST

Elke levering wordt geacht voltooid te zijn bij het ter beschikking stellen van het (de) product(en) aan de Consument door UPS, hetgeen gematerialiseerd wordt door het controlesysteem van UPS.

Het is de verantwoordelijkheid van de Consument om de overeenstemming en integriteit van het verzonden Product of verzonden Producten te checken onmiddellijk na ontvangst van het pakket.

Iedere afwijking met betrekking tot de levering (in het bijzonder te late levering, ontbrekende of beschadigde Producten of een beschadigde verpakking) moet volledig en nauwkeurig genoteerd worden door de Consument op het ontvangstbewijs zoals afgegeven door UPS bij het overhandigen van het pakket en moet worden mee gedeeld aan de Klantenservice van de Verkoper binnen zeven (7) dagen na ontvangst op het opgegeven adres, bij gebreke hiervan zal elke klacht worden afgewezen en zal de Verkoper van elke aansprakelijkheid ontheven worden.

In elk geval kan de Consument alleen UPS aanspreken, aan dewelke hij elk voorbehoud moet meedelen. Elk voorbehoud moet per aangetekende brief worden bevestigd aan UPS binnen drie (3) dagen na ontvangst.

Elk voorbehoud van deze Enige reserveringen van dit soort aard moeten ook worden mede gedeeld aan de Klantenservice van de VerkoperVerkoper binnen dezelfde termijn en in dezelfde vorm, via de Contact pagina.

Een kopie van de klacht die gestuurd is naar UPS moet worden bijgevoegd.

Iedere klacht die buiten deze termijn valt of die niet voldoet aan de vereiste vorm zal worden afgewezen en de Verkoper zal ontheven worden van iedere aansprakelijkheid.

In het geval dat een Product defect is, dient de Consument de Klantenservice van de Verkoper te contacteren onder de hierboven gedefinieerde voorwaarden. Zoals vereist zal het Product of de Producten worden teruggestuurd aan de Verkoper ten koste van de Consument. Na ontvangst van het als defect bestempelde Product of Producten, zal de Verkoper het betreffende Product of Producten onderzoeken. Als wordt vastgesteld dat een geclaimd dit Product defect is wordt de Consument vergoed voor het bedrag dat overeenkomt met de prijs van het Product en de kosten gemaakt bij het terugsturen van het Product of de Producten.

ARTIKEL 7: RECHT VAN ANNULERING EN RECHT VAN TERUGKEER7.1. De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Ieder Product moet volledig worden teruggestuurd, ongeopend, in zijn intacte originele verpakking, samen met de retourbon(bijgeleverd in de geleverde verpakking), inclusief de factuur en begeleidende brief verzonden naar het volgende adres binnen veertien (14) dagen na de dag van de levering van de bestelling:

CrossLog Moissy
104 rue Denis Papin
Parc d’activités d’Arvigny
77550 MOISSY-CRAMAYEL

Belangrijk: Producten zonder een retourbon worden niet geaccepteerd.

De Verkoper gaat ermee akkoord om alle door de Consument betaalde bedragen terug te betalen. De terugbetaling geschiedt op de bankbetaalkaart die gedebiteerd werd tijdens het bestelproces, binnen een periode van maximaal veertien (14) dagen na de uitoefening van het recht van opzegging door de Consument, onder voorbehoud van naleving van bovengenoemde voorwaarden. De kosten voor het terugsturen van het Product of de Producten aan de Verkoper in overeenstemming met het bovenstaande worden niet vergoed.

7.2. Voor ieder niet-conform Product in de zin van het hierna bepaalde art. 8, dat moet worden vervangen of vergoed dient de Consument contact op te nemen met de Klantenservice van de Verkoper via de Contact pagina. De Klantenservice zal vervolgens de Consument informeren over de te volgen procedure. De Producten moeten worden teruggestuurd in hun originele verpakking met een kopie van de factuur, en moet vergezeld gaan van samen met de een retourbon.

De Verkoper accepteert aanvaardt geen onvoldoend gefrankeerde pakketten die vanwege vervoerzendingen. (ontbreekt een deel?).

De Consument is aansprakelijk voor alle risico’s bij het terugsturen van het Product of de Producten.

Na ontvangst van het Product of de Producten waarvan beweerd wordt dat ze niet conform het contract te zijn, zal de Verkoper het Product of de Producten zo snel mogelijk inspecteren. Als de niet-conformiteit van het Product of de Producten wordt bevestigd, zal de Verkoper de prijs van dit Product of Producten terugbetalen op de bankrekening die gedebiteerd werd voor de bestelling, evenals de kosten voor het terugzenden van het Product of de Producten, en dit binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het niet-conforme Product of Producten.

Bovendien kan de Verkoper een kwaliteitstest op ieder door de Consument teruggestuurd Product uitvoeren om te controleren of het geretourneerde Product of Producten originele Helena Rubinstein merk Producten zijn
ARTIKEL 8: CONTRACTUELE OVEREENSTEMMING EN GARANTIESOvereenkomstig de artikels 1649 bis tot octies van het Burgerlijk Wetboek garandeert de Verkoper als professionele Verkoper dat de Producten geschikt zijn voor het doel waar voor zij beoogd zijn en dat deze geen fouten of verborgen gebreken bevatten die ze gevaarlijk of niet geschikt zouden maken voor het beoogde normaal gebruik. Om in overeenstemming met de overeenkomst te zijn moet het Product:
• in overeenstemming zijn met de door de verkoper gegeven beschrijving ervan en de eigenschappen bezitten van het Product dat de verkoper aan de consument als monster of als model heeft getoond;

• geschikt te zijn voor elk bijzonder door de Consument gewenst gebruik dat deze aan de Verkoper bij het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld en dat de Verkoper heeft aanvaard;

• geschikt te zijn voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen;

• de kwaliteit en prestaties bieden die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de Consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het goed en op de eventuele door de Verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan, namelijk bij de reclame en de etikettering. De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het Product en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. De rechtsvordering van de Consument verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn vóór het einde van de termijn van twee jaar, bedoeld in de paragraaf hiervoor. Indien het Product(en) een gebrek aan overeenstemming vertoont in deze zin van artikel 1649 ter, paragraaf 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan heeft de consument het recht, naast desgevallend schadevergoeding, van de verkoper die met toepassing van artikel 1649quater aansprakelijk is voor een gebrek aan overeenstemming te eisen:

• hetzij de kosteloze herstelling of de vervanging van het goed, tenzij herstel niet mogelijk is of redelijkerwijs niet kan worden verwacht;

• hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst, indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging, of indien de verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument de herstelling of de vervanging heeft verricht. In afwijking van voorgaande paragraaf heeft de consument niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te verlangen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is. De Verkoper verbindt er zich toe om de Consument binnen een termijn van maximum veertien (14) dagen terug te betalen, onder voorbehoud van naleving van voorwaarden hierboven gemeld.
ARTIKEL 9: RECLAMESKLACHTENKlachten moeten worden ingediend door de Klantenservice van de Verkoper op de hoogte te stellen via de Contact pagina. Ook kan de sConsument een email sturen naar [e-mail adres] of een brief naar het adres van de Verkoper dat is aangegeven in het voorwoord.
ARTIKEL 10: TOEGANGSCODE EN WACHTWOORDDe Consument kan lid van de Site worden. In dit geval moet hij/zij het registratieformulier invullen dat hiervoor is opgesteld en de volgende verplichte velden invullen: naam, voornaam, volledig postadres, e-mail adres en het wachtwoord. De Consument heeft dan twee persoonlijke toegangscodes in de vorm van een login (e-mailadres) / wachtwoord. Deze codes stellen de ConsumentConsument in staat om zich te identificeren bij de bevestiging van de bestelling. De Consument is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn/haar persoonlijke codes. Als de Consument het wachtwoord verliest of deze gestolen wordt, zal de Verkoper binnen een periode van achtenveertig (48) werkuren na kennisgeving door de Consument de procedure toepassen ter opschorting van de toegangsrechten. Deze rechten worden hersteld na ontvangst van een uitdrukkelijk verzoek van de Consument aan de Klantenservice van de Verkoper via de Contact pagina. Een nieuw wachtwoord zal via e-mail worden bezorgd aan de Consument binnen achtenveertig (48) werkuren na het verzoek hiertoe.
ARTIKEL 11: PERSOONSGEGEVENSHet aanleveren van persoonsgegevens in het kader van de verkoop op afstand is noodzakelijk, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de verwerking en levering van de orders, evenals voor het opstellen van de facturen. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en zullen alleen gebruikt worden door L’Oréal Belgilux SA., de Verkoper of haar onderaannemers dewelke onderworpen zijn aan dezelfde verplichtingen, met als enig doel de verwerking van de geplaatste bestellingen. Als deze gegevens niet worden aangeleverd wordt de bestelling automatisch geweigerd. De Consument heeft het recht op toegang tot de persoonlijke data die betrekking heeft op hem/haar, en kan correctie, wijziging of verwijdering van deze verzamelde persoonlijke gegevens verzoeken. Voor de uitoefening van dit recht kan de Consument een bericht sturen naar de Klantenservice via de Contact pagina. De Verkoper stemt ermee in geen van de persoonlijke gegevens van Consumenten te verkopen aan derden zonder zijn/haar voorafgaande toestemming. De Consument kan e-mails van de Verkoper ontvangen met betrekking tot de Producten van de Verkoper en het betreffende bedrijf. De Consument heeft het recht dergelijke communicatie te weigeren door vooraf bij het bevestigen van de bestelling deze toestemming te weigeren, of door later bezwaar te maken bij de Klantenservice van de Verkoper via de Contact pagina.
ARTIKEL 12: OVERMACHTGeen van de partijen zal aansprakelijk zijn voor het geheel of gedeeltelijk niet nakomen van haar verplichtingen die voortvloeien uit dit Contract indien deze niet-nakoming het gevolg is van overmacht. Een gebeurtenis uit overmacht is een gebeurtenis die aan de criteria voldoet, zoals gedefinieerd door de desbetreffende Belgische wetgeving en rechtspraak van de Belgische Rechtbanken. De partij die overmacht inroept moet de andere partij hiervan binnen vijf (5) werkdagen na de gebeurtenis of dreiging van de overmacht op de hoogte stellen. De partijen komen overeen dat zij zo spoedig mogelijk overleggen om gezamenlijk de details te bepalen voor de uitvoering van de bestelling tijdens de periode van de overmacht. Als de schorsing van de verbintenissen ten gevolge van overmacht langer duurt dan een (1) maand, kan de Verkoper de bestelling annuleren en desgevallend de Consument terugbetalen.
ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEIDHoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de kleuren van de originele Helena Rubinstein Producten zo nauwkeurig mogelijk overeenkomen met de Producten weergegeven op de foto’s van de Site, kunnen er verschillen optreden met name als gevolg van technische beperkingen in kleur reproductie-en computerapparatuur. De Verkoper kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onjuistheden in de foto's of grafische voorstellingen van de Helena Rubinstein Producten die via de Site worden tentoongesteld. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een gebrek aan voorraad of voor niet-beschikbaarheid van Producten. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de duurtijd van de levering, of in het geval van verlies van de bestelde Producten door de postdiensten of voor stakingen in de postdiensten. Hierbij wordt overeengekomen dat vervoersrisico's worden gedragen door de Consument. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele overlast of schade bij het gebruik van het internet-netwerk, zoals onder meer dienstonderbrekingen, een externe inbraak of de aanwezigheid van een computer virus. Bovendien kan de Verkoper in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de persoonlijke toegangscodes van de Consument. In het geval van verlies of diefstal van de toegangscode en/of de login van een gebruiker, moet de gebruiker de Verkoper op de hoogte stellen door het sturen van een bericht naar de Klantenservice via de Contact pagina.
ARTIKEL 14: GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEIDIndien een of meer van de bepalingen binnen deze Algemene Verkoopvoorwaarden ongeldig of nietig zou worden geacht in de toepassing van een wet, een uitvoeringsbesluit of ten gevolge van een definitieve gerechtelijke uitspraak met gezag van gewijsde, zullen alle overige bepalingen niettemin volledig van kracht blijven.
ARTIKEL 15: INTEGRITEIT VAN DE OPDRACHTDeze Algemene Verkoopvoorwaarden en de samenvatting van de bestelling die verzonden wordt naar de Consument, vormen een contractueel geheel en omvatten als dusdanig het geheel van de contractuele betrekkingen tussen de partijen. In het geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten, zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
ARTIKEL 16: WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDENHet is overeengekomen dat de Consument deze Algemene Verkoopvoorwaarden kan opslaan of printen, maar deze op geen enkele wijze mag aanpassen.De huidige Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen op ieder ogenblik worden geraadpleegd in de rubriek Algemene Verkoopvoorwaarden die vanaf elke pagina op de Site bereikt kan worden.De Verkoper kan deze Algemene Verkoopvoorwaarden op ieder moment updaten.
ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT - TOEWIJZING VAN JURISDICTIEDeze Algemene Verkoopvoorwaarden en de contractuele betrekkingen tussen L’Oréal Belgilux SA en de Consument worden beheerst door de Belgische wetgeving. Elk geschil dat zou ontstaan betreffende de geldigheid, interpretatie of de uitvoering ervan, en dat niet minnelijk geregeld kan worden door de partijen, zal aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde Rechtbanken te Brussel.